Wykonamy projekt nawadniania.

Potrzebne będą:

  • podkład do projektowania, czyli jak najdokładniejsza mapa, plan, rysunek ogrodu, wykonany w sposób proporcjonalny czyli wymiary w terenie muszą odpowiadać wymiarom na mapie zarówno w pionie rysunku jak i w poziomie. Z zaznaczeniem rabat trawników do podlewania, wysokości roślinności mogącej przesłaniać strumień wody, chodników. Na rysunku powinien być naniesiony co najmniej jeden wymiar (dla map nie wystarczy podanie skali). Im rysunek dokładniejszy, tym dokładniejszy projekt.
  • określenie miejsca poboru wody oraz określenie parametrów źródła wody. Konieczne jest zmierzenie wydajności źródła, czyli np. podstawienie wiaderka o pojemności np 10 l i zmierzenie w ciągu ilu sekund się napełni (najlepiej jeśli w trakcie pomiaru można byłoby odczytać wartość ciśnienia wody w miejscu pomiaru. Określenie czy woda jest z wodociągu, studni, stawu, czy będzie potrzebna pompa czy też nie.

Co dostarczymy my:

  • naniesioną na dostarczony podkład propozycję rozmieszczenia zraszaczy oraz ich zasięgi nawadniania,
  • dobór dysz do zraszaczy,
  • propozycję rozmieszczenia rurociągów,
  • dobór średnic rurociągów,
  • zestawienie koniecznych elementów z wyceną,
  • dobór złączek koniecznych do wykonania wszystkich połączeń hydraulicznych,
  • instrukcję montażu połączeń hydraulicznych.

Ile to kosztuje?

Dla obiektów o łącznej powierzchni do 1500 m kwadr. - 300 zł brutto

Dla innych obiektów cena jest ustalana indywidualnie.